You are here :: Art Gallery Home :: Svet vesti
Currency:  
Choose language:  Srpski  English

Vesti - News:

svet

ПОЛИТИКА Svet

 • Upad u parlament u Bagdadu

    Bagdad, Vašington – Više od 100 članova porodica nestalih vojnika koje su u junu oteli džihadisti Islamske države upali su u zgradu parlamenta u Bagdadu, uništivši inventar u skupštinskoj sali, saopštili su očevici tog incidenta. Članovima porodica nestalih vojnika koje su džihadisti iz Tikrita oteli trebalo je da se obrate zvaničnici u parlamentu u vezi sa sudbinom njihovih najmilijih,...
 • Milion ljudi pobeglo iz Ukrajine

    Kijev, Brisel – U protekla 24 sata u borbama sa proruskim snagama poginulo je 15 ukrajinskih vojnika, objavio je portparol ukrajinske vojske. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u konfliktu između ukrajinskih i proruskih snaga do sada je poginulo ukupno 2.600 ljudi, od kojih oko 800 ukrajinskih vojnika, preneo je Rojters. Agencija UN za izbeglice saopštila je, takođe, da je kao posledica...
 • Tusk bri­še gra­ni­ce iz­me­đu is­toč­ne i za­pad­ne Evro­pe

  Čla­ni­ce EU do­go­vo­ri­le su se u su­bo­tu da će no­vi li­der Uni­je bi­ti pre­mi­jer ze­mlje ko­ja se pri­dru­ži­la bri­sel­skom klu­bu pre (sa­mo) de­set go­di­na, kao i da će no­va še­fi­ca di­plo­ma­ti­je bi­ti mi­ni­star­ka ko­ju bi­je glas da je „sla­ba na Pu­ti­na”. Ime­no­va­nje Po­lja­ka Do­nal­da Tu­ska i Ita­li­jan­ke Fe­de­ri­ke Mo­ge­ri­ni na naj­vi­ša me­sta u EU po­ka­zu­je da je...
 • Evropi ne treba ratovanje

  Gdanjsk – Po­če­tak Dru­gog svet­skog ra­ta na ju­če­ra­šnji dan pre 75 go­di­na po­ka­zu­je za­što Evro­pa sa­da mo­ra da okon­ča rat u Ukra­ji­ni, iz­ja­vio je ju­če polj­ski pre­mi­jer Do­nald Tusk. Pre­mi­jer Tusk, ko­ga su li­de­ri EU iza­bra­li za sle­de­ćeg pred­sed­ni­ka Evrop­skog sa­ve­ta, go­vo­rio je na po­lu­o­str­vu Ve­ster­pla­te na bal­tič­koj oba­li, gde su 1. sep­tem­bra 1939....
 • Ukra­ji­na tra­ži – se­be

  Je­dva ne­de­lju da­na po­sle ru­ko­va­nja sa pred­sed­ni­kom Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom u Min­sku, pred­sed­nik Ukra­ji­ne op­tu­žio je ve­li­kog su­se­da da su nje­go­ve voj­ne sna­ge, oja­ča­ne ar­ti­lje­ri­jom i ten­ko­vi­ma, pre­šle gra­nič­nu li­ni­ju i iz­vr­ši­le in­va­zi­ju na biv­šu so­vjet­sku re­pu­bli­ku. Iz Mo­skve je, na­rav­no, od­mah sti­gao de­man­ti uz...
 • Aerodrom u Lugansku uništen

  MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin optužio je danas Evropu da ignoriše što ukrajinska armija puca direktno na civile na istoku Ukrajine. „Ukrajinska vojska direktno na meti svoje vatre ima stambena naselja i nažalost mnoge zemlje, uključujući Evropu, radije ne bi da to primete”, rekao je Putin za rusku televiziju, prenela je agencija AFP. Istovremeno Putin je okrivio Kijev zbog odbijanja da...
 • Kazna za narod, vođe pošteđene

  Naj­no­vi­je nad­i­gra­va­nje Is­to­ka i Za­pa­da oko Ukra­ji­ne pa­žnju ši­re jav­no­sti je po­no­vo skre­nu­lo na je­dan od naj­kon­tro­verz­ni­jih me­ha­ni­za­ma me­đu­na­rod­nog pri­ti­ska – sank­ci­je. Me­đu­sob­no ih raz­me­nju­ju oba za­va­đe­na blo­ka, a či­ni se da će, kao i u ve­ći­ni slu­ča­je­va do­sad, ova­kve me­re do­ne­ti vi­še šte­te ne­go ko­ri­sti. U udž­be­ni­ci­ma...
 • Putin: Dogovorili smo se o mirnom rešenju krize

  HABAROVSK – Predsednik Rusije Vladimir Putin i predsednik Ukrajine Petro Porošenko dogovorili su se da kriza na istoku Ukrajine bude rešena mirno, putem pregovora i da se greške, poput nasilnog preuzimanja vlasti, vise ne ponove, izjavio je Putin u intervjuu Prvom kanalu ruske državne televizije, a prenose RIA Novosti. „Čini mi se da je to veoma dobra lekcija za sve nas, da bismo tu tragediju...
 • Americi se embargo vraća kao bumerang

  SAD ne poštuju principe međunarodne demokratije kad ignorišu rezolucije UN o ukidanju sankcija Kubi, za koje glasaju sve zemlje sveta izuzev Izraela Pre nego što je potpisao dekret o embargu , Džon Kenedi poslao je svog sekretara da mu kupi hiljadu dvesta kubanskih cigara. Više od pola veka posle uvođenja sankcija Kubi, u Americi možeš da kupiš šta god poželiš – osim pravih kubanskih cigara. Nema...
 • Tusk i Mogerini umesto Van Rompeja i Ešton

  BRISEL – Lideri Evropske unije imenovali su večeras poljskog premijera Donalda Tuska za naslednika Hermana Van Rompeja na čelu Evropskog saveta, dok će Ketrin Ešton naslediti italijanska šefica diplomatije Federika Mogerini, objavio je Van Rompej na svom Tviter nalogu. Reč je o očekivanoj odluci. Diplomata koji je insistirao na anonimnosti rekao je ranije Tanjugu da je to odlučeno nakon...

 

SerbianaArt Partnerski - Affiliate program
Postanite nas partner - Reklamirajte SerbianaArt galeriju i zaradite
Sign up to the mailing list:  
Serbian Art Business Unit
Address: Majke Jevrosime 40, Beograd
Business hours: Not specified - when necessary
Support: office@serbianaart.com