Uslovima Affiliate programa definisana su pravila i obaveze između SerbianaArt i Affiliate Partnera. Uslovima su precizirane i posledice koje snose SerbianaArt i Partner, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila.

SerbianaArt zadržava pravo promene uslova Affiliate programa, shodno novim elementima ponude i važeće regulative. Trenutno važeći uslovi su uvek dostupni na SerbianaArt sajtu, na ovoj strani: https://www.serbianaart.com/affiliate/affiliate-terms.php

Opšti uslovi Affiliate programa