> Odaberite izgled foto kolaža!

Šabloni foto kolaža

Kolaži od fotografija

Online alat koji svakome omogućuje da jednostavno kreira foto kolaž od omiljenih fotografija.

Odaberite izgled foto kolaža. Učitajte i odaberite fotografije. Dodajte teksta i oblik. Naručite da se odštampa na platnu, ili podelite sa svojim prijateljima.

Foto kolaži kvadratnog oblika - Format 1:1

Dimenzije: 30cm x 30cm, 40cm x 40cm, 50cm x 50cm, 60cm x 60cm, 70cm x 70cm

Foto kolaži pravougaonog oblika - Format 3:2

Dimenzije: 30cm x 20cm, 45cm x 30cm, 60cm x 40cm, 75cm x 50cm
   

Foto kolaži pravougaonog oblika - Format 2:3

Dimenzije: 20cm x 30cm, 30cm x 45cm, 40cm x 60cm, 50cm x 75cm
     

Foto kolaži pravougaonog oblika - Format 2:5

Dimenzije: 20cm x 50cm, 30cm x 75cm, 40cm x 100cm
 

Foto kolaži pravougaonog oblika

Format 5:2

Dimenzije: 50cm x 20cm, 75cm x 30cm, 100cm x 40cm

Format 2:1

Dimenzije: 40cm x 20cm, 60cm x 30cm, 80cm x 40cm, 100cm x 50cm