Sell your art on SerbianaArt with a 14-day free trial. Create your own gallery today!

 
You are here :: Art Gallery Home :: Uslovi Usluga

Uslovi Usluga

 

SerbianaArt.com Vam pruža svoje usluge, pod sledećim Uslovima Usluga, koji mogu biti s vremena na vreme promenjeni od strane SerbianaArt bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija Uslova Usluga može se uvek naći na: https://www.serbianaart.com/informations/terms-of-service/.

1. Opis usluga

SerbianaArt.com pruža usluge galerijske, aukcione i internet-online prodaje umetničkih dela. Sajt i usluge Serbiana Art Galerija (u daljem tekstu: Galerija) mogu se koristiti samo u zakonite svrhe i na zakonit način.

2. Reklamiranje na SerbianaArt.com

Koristeći SerbianaArt.com kao medij za reklamiranje Vaših umetničkih dela, ili bilo kojih drugih proizvoda i usluga, pristajete bez ograničenja i uslova, da se pridržavate svih Uslova Usluga:

 • Da imate 18 ili više godina.
 • Da ste vlasnik prava ili da imate odgovarajuće dozvole za bilo koji sadržaj koji postavljate na sajt Galerije.
 • U obavezi ste da date istinite, precizne, aktuelne i potpune informacije o sebi u registracionoj formi na Sajtu Galerije, ili na bilo koji drugi način u pisanom obliku, i da ih redovo ažurirate.
 • Ako date bilo kakve informacije koje su netačne, neprecizne, nisu aktuelne ili su nepotpune, ili ako SerbianaArt ima osnova da sumnja da su informacije netačne, neprecizne, da nisu aktuelne ili da su nekompletne, SerbianaArt ima pravo da suspenduje ili ukine prezentaciju Vaših umetničkih dela ili usluga i da odbije bilo kakvu i svaku buduću upotrebu Serbiana Art galerije u iste svrhe.
 • Ukoliko odaberete da sami kreirate svoju prezentaciju, lično ste odgovorni za njen izgled, u obavezi ste da je redovno kontrolišete na sajtu www.serbianaart.com ili www.serbianaart.rs i da intervenišete za slučaj da uočite bilo kakve promene ili ako imate primedbe vezane za prezentaciju.
 • Ukoliko sami kreirate svoju prezentaciju, lično ste odgovorni za održavanje tajnosti šifre-lozinke, e-mail adrese i ostalih ličnih podataka. U obavezi ste da obavestite Galeriju o ne autorizovanoj upotrebi podataka, kao i eventualnom proboju sigurnosti.
 • Ukoliko sami kreirate svoju prezentaciju, i želite javno da prikažete Važe podatke za kontakt (adresu, telefon, email, adresu Vašeg sajta, ...) to možete učiniti samo u okviru teksta Vaše biografije.
 • Ukoliko sami kreirate svoju prezentaciju, u obavezi ste da obezbedite kvalitetan sadržaj i da su digitalne fotografije umetničkih dela po rezoluciji, veličini i drugom kvalitetu, približno jednake kao ostale fotografije na našem sajtu.
 • U obavezi ste da uplatite godišnju članarinu prema važećem cenovniku. Pogledajte Serbiana Art cenovnik.
 • Pristajete da SerbianaArt može da ukine vašu prezentaciju ukoliko se uveri ili posumnja, da ste prekršili ili delovali nekonzistentno sa tekstom ili duhom Uslova Usluga.
 • SerbianaArt zadržava pravo da odbije uslugu i/ili pristup usluzi bilo kome, na osnovu lične procene ovlašćenog lica.
 • Ako se ne pridržavate ovih uslova, a mi ništa ne preduzmemo odmah, to ne znači da se odričemo prava preduzimanja adekvatnih mera u budućnosti.

3. SerbianaArt Politika Privatnosti

SerbianaArt galerija, kao i pojedinci i firme koje se reklamiraju na sajtu galerije, u obavezi su da poštuju politiku privatnosti Galerije. To znači da je SerbianaArt odgovorna za zaštitu privatnosti svih svojih posetilaca i korisnika usluga Galerije.

Koristeći usluge SerbianaArt galerije, Vi kao prodavac:

 1. Pristajete na prikupljanje i upotrebu vaših ličnih informacija kao što je navedeno u Politici privatnosti. Za više informacija pogledajte Serbiana Art Politiku Privatnosti.
 2. Garantujete da će te podatke koje prikupljate o potencialnom kupcu da koristite iskljucivo u svrhu obrade narudžbine, i u skladu sa garancijama koje je propiala Galerije. Za više informacija pogledajte kako Galerija potencialnom kupcu garantuje Sigurnost internet kupovine i Privatnost ličnih podataka.

4. Prodaja posredstvom SerbianaArt

Galerija nudi dva načina prodaje Vaših umetničkih dela, proizvoda ili usluga:

 1. Prodaja u kompletnoj organizaciji galerije. Vaše je samo da dostavite umetničko delo ili Vaš proizvod Galeriji, a sve ostalo je naša briga.

  Ukoliko se odlučite za ovaj vid prodaje neophodno je da Vi kao prodavac („Prodavac“) prihvatite sve uslove regulisane Ugovorom o poslovnoj saradnji. Za više informacija pogledajte U G O V O R  o poslovnoj saradnji.

 2. Prodaja u Vašoj organizaciji, uz servisiranje po potrebi određenih usluga (na primer: naplata preko računa Galerije, usluga pakovanja, isporuke ...). Ukoliko se odlučite za ovaj vid prodaje, niste u obavezi da sa Galerijom sklopite gore navedeni Ugovor o poslovnoj saradnji

Na vama je da odaberete varijantu saradnje.

Napomena:
Ukoliko se odlučite za prvi ponuđeni vid prodaje, molimo da kontaktirate Galeriju kako bi Vam dostavili specifikaciju neizbežnih troškova koji prate izvoz jedne slike, što morate imati u vidu pri formiranju cena slika, ako kompletna procedura prodaje slike bude u organizaciji Galerije.

5. Ponašanje člana

 • Jasno Vam je da je za sve informacije, podatke, tekst, fotografije, poruke i ostali materijal („Sadržaj“), bilo da su javno postavljeni na sajt Galerije ili privatno prenošeni, odgovorna samo osoba od koje potiče taj Sadržaj. To znači da ste Vi, a ne SerbianaArt, u potpunosti odgovorni za sam Sadržaj koji postavljate, šaljete e-mailom, ili na bilo koji drugi način činite dostupnim drugim korisnicima. SerbianaArt ne kontroliše Sadržaj koji Vi lično postavljate na SerbianaArt.com i ne garantuje za preciznost, integritet niti kvalitet tog Sadržaja.

  Jasno Vam je da koristeći SerbianaArt.com možete biti izloženi Sadržaju koji je uvredljiv, nepristojan ili zamerljiv. U obavezi ste da se ponašate civilizovano.

  Ni pod kojim okolnostima SerbianaArt neće biti odgovorna, na bilo koji način, za bilo koji postupak učinjenim dostupnim preko SerbianaArt.com, ili poslat e-mailom.
 • U slučajevima kada Vi lično stupate u komunikaciju sa potencijalnim kupcima ili drugim korisnicima usluga Serbiana Art Galerije, u obavezi ste da poštujete Politiku privatnosti koju je propisala Galerija, da se civilizovano ponašate, bez uvreda po nacionalnoj, rasnoj, verskoj, ili bilo kojoj drugoj osnovi, i snosite sve posledice ukoliko uvredite potencijalnog kupca odnosno korisnika usluga, a po eventualnoj tužbi kupca ili drugog korisnika Vaših ili SerbianaArt usluga.
 • Vi potvrđujete da SerbianaArt ne proverava unapred Sadržaj koji Vi lično unosite. SerbianaArt i njeni radnici imaju pravo (ali ne i obavezu) da ga povremeno pregledaju, i po svojoj odluci promene ili uklone ako ustanove da krši propisane Uslove Usluga ili je zamerljiv na bilo koji drugi način.
 • Razumete da ste u obavezi da se povinujete svim važećim zakonima Srbije. Galerija zadržava pravo da, bilo koju aktivnost za koju sumnja da krši Zakon, prijavi nadležnim organima. Vi potvrđujete i prihvatate da SerbianaArt može sačuvati Sadržaj i da može otkriti Sadržaj ako je to potrebno u ime zakona.

6. Prekršaji

Molimo da za bilo kakve prekršaje Uslova Usluga obavestite nas emailom na office@serbianaart.com